Verhalen tussen de boeken

Ga mee op Expeditie!

Ga mee op Expeditie! is een kunsteducatief project voor kinderen vanaf 7 jaar (groep 4). Het project start met een vertelling/performance.
Vervolgens gaan de kinderen op ontdektocht in en rond de school, waarbij ze verschillende creatieve opdrachten uitvoeren die een link leggen tussen kunst en taal/literatuur. Vanuit  verbeelding en verwondering
leren kinderen anders te kijken naar zichzelf, elkaar en hun omgeving. Het laat hen nadenken over wie ze zijn en graag willen zijn. Het project
sluit aan bij het thema van de kinderboekenweek: Bij mij Thuis. Ook sluit het mooi aan bij algemene doelen van kunst, burgerschapsvorming en
(creatieve) taalontwikkeling.

Creativiteitsontwikkeling

Fabriek Fantastiek sluit met dit project aan bij de creativiteitsontwikkeling van kinderen in de basisschool. Door actief bezig te zijn met kunstbeleving ontwikkelen kinderen hun creatieve vermogens en creëren ze bewustzijn over wie zij zijn in relatie tot de groep en de omgeving waarin zij opgroeien.