Training Cultuur in zicht!

De training ‘Cultuur in zicht’ is ontwikkeld voor Montessorischool Jacob Maris in Rotterdam. Deze school is sinds een aantal jaren ook een cultuurprofielschool. De vraag van de school was om hen te helpen met het formuleren van een visie en een heldere lijn voor cultuuronderwijs. Wat doen we? Waarom? En hoe kunnen we in de toekomst wat kritischere en duidelijkere keuzes maken in het grote aanbod van cultuuraanbieders. Zodat het past bij de uitgangspunten van de school en zodat alle leerkrachten zich herkennen in de gezamenlijke doorgaande lijn. We hebben 2 bijeenkomsten met het hele team gewerkt. De laatste bijeenkomst hebben we met de werkgroep cultuur en de directie van de school gewerkt. Wij kijken terug op een heel geslaagd traject met dit team en zijn blij om te lezen tot welke uitkomsten de school is gekomen. Mooi om te zien dat er veel gemene delers waren, dat belooft een sterk gedragen missie voor cultuuronderwijs in deze school! 

Het belang van cultuuronderwijs

De training Cultuur in Zicht is op maat ontwikkeld maar kan door meerdere schoolteams worden afgenomen. In deze training wordt het team actief aan de slag gezet om middels creatieve werkvormen met elkaar in gesprek te gaan en elkaars standpunten, talenten, wensen t.a.v. cultuuronderwijs beter te leren kennen. Een ervaringsgerichte training waarbij het belang maar ook het plezier van cultuuronderwijs  wordt ervaren. 

De volgende onderdelen komen aan bod:

1. Bewustwording. Wat doen we al? Wie zijn wij? Wat vinden we belangrijk?

2. Wat is cultuuronderwijs. Inzicht in landelijke kaders, eigen koers en visie  voor de school bepalen. 

3. Doorgaande lijn. Hoe bieden we cultuuronderwijs aan en wat hebben we hiervoor nodig?