FABRIEK FANTASTIEK ontwikkelt scholingstrajecten cultuureducatie voor teams in het onderwijs. Deze trajecten worden op maat gemaakt; in overleg kijken we naar de wensen van het team op het gebied van het verbreden en verdiepen van cultuureducatie op de school. De duur en omvang van de samenwerking kan verschillen.

SMALL: In een aantal bijeenkomsten inventariseren we de leervraag van het team en biedt de FABRIEK een aantal inspirerende werksessies die het team helpen een visie en gezamenlijke uitgangspunten m.b.t. cultuur op school te formuleren.

MEDIUM: Naast een aantal inspirerende werksessies met aandacht voor gezamenlijke visie van het team wordt ruimte geboden aan individuele coaching, afhankelijk van de behoeftes in het team. Tussentijdse evaluatie en een terugkomsessie vormt een wezenlijk onderdeel van dit traject.

LARGE: Duurzame samenwerking m.b.t. cultuureducatie, waarbij het team ondersteund wordt bij het ontwikkelen van een leerlijn cultuur voor de hele school.