Scholing cultuureducatie

FABRIEK FANTASTIEK ontwikkelt scholingstrajecten cultuureducatie voor leerkrachten in het onderwijs. Dit kunnen scholingen zijn voor individuele leerkrachten of scholingen voor het hele team. Deze scholingstrajecten worden op maat gemaakt; in overleg kijken we naar de wensen van het team op het gebied van het verbreden en verdiepen van cultuureducatie op school.

Wat doen wij eigenlijk al veel aan cultuur. Maar we zijn ons daar gewoon niet van bewust….

De duur en omvang van de scholingstrajecten kan verschillen: 

S: In een aantal inspirerende werksessies wordt de leervraag van het team verkend. FABRIEK FANTASTIEK daagt het team uit om uitgangspunten m.b.t. cultuureducatie op school te formuleren.

M: Naast het formuleren van uitgangspunten m.b.t. cultuur op school (S) begeleidt FABRIEK FANTASTIEK een team in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie m.b.t. cultuureducatie op school. Afhankelijk van de behoeftes van het team kan dit op verschillende manieren ingevuld worden.

L: Duurzame samenwerking m.b.t. cultuureducatie, waarbij FABRIEK FANTASTIEK het team ondersteunt bij het ontwikkelen van een leerlijn cultuur voor de hele school.